Miley Cyrus en geld lenen: 10 verrassende dingen die ze gemeen hebben

image

Tips voor geld lenen

Er ben sinds de WFT, economische crisis en de val van Dirk Scheringa’s DSB imperium veel veranderd wanneer het gaat om geld lenen.

Kon u voorheen onbeperkt geld lenen, bij de 1 nog meer later betreffende de ander, momenteel is geld lenen lastiger later ooit en gelden daar strengere regels voordat banken en financieel adviseurs indien het gaat om geld lenen aan consumenten.

Een lening krijgen is lastiger geworden, maar er zijn ook goede redenen waarvoor u wel een lening zou moeten kunnen afsluiten. Denk betreffende het kopen van een nieuwe auto, kopen van inboedel na een scheiding, etc.

Hieronder staat een aantal tips die u kunnen assisteren bij het vinden betreffende een goede lening. Gebruiken deze samen met onze berekeningen. Vraag steeds meerdere offertes aan en vergelijk deze goed en kritisch.

Ga niet voor gemak

Aan gemak zit voordelig altijd een (te) hoge prijs.

Sluit geen lening af bij de koop van de nieuwe auto, TV of wasmachine. U moet gaan er zeker van is dat u dan erbij veel betaalt voor uw lening. Ook rood staan op uw bankrekening, creditcard en kopen op afbetaling zijn doorgaans de duurste vormen van krediet, waarbij u soms tot 10% meer rente betaalt later op een goedkope lening.

Zelf op zoek vertrekken naar dezelfde goedkope lening levert veelal meer met dan aardig afdingen betreffende de koop.

Geld lenen kost geld. Bereken eigenhandig wat de kosten van een lening zijn, en vergelijk mogelijke leningen onderling.

Leen niet als jij spaargeld heeft

Een lening afsluiten als u ook nog spaargeld heeft is vrijwel steeds onverstandig. U betaalt altijd meer rente voordat uw lening dan jij krijgt op uw spaarrekening.

Alleen als jij (heel) kort geld wilt lenen kan het behoedzaam is om dit behalve sparen te doen, zeker indien er opnamekosten ofwel dezelfde boete van toepassing is als u uw spaargeld wilt opnemen.

Pas met voor een lage rente

Beslist lage rente klinkt aantrekkelijk, maar is vaak beslist tijdelijke aanbieding. Informeer daarom goed of de lage rente een tijdelijke aanbieding is, en wat het rentetarief gaat worden gelijk de actieperiode.

Controleer de licentie bij de AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt regelmatig voor illegale kredietaanbieders. Controleer daarom steevast (als de kredietaanbieder genkele beroemde bank is) of de kredietaanbieder een AFM-vergunning bezit.

Vergelijk aanbieders

Er zijn veel aanbieders van leningen. Naast allemaal banken zijn er eveneens gespecialiseerde geldverstrekkers.

Deze geldverstrekkers zijn regelmatig goedkoper dan uw thuisbank, of een andere grootbank. Doordat goedkope geldverstrekkers dikwijls werken via internet en een minder grote interne overhead hebben, kunnen zij vaak goedkopere leningen aanbieden aan de klant.

Maar juist wel met. Niet alle aanbieders met internet is goed. Vraag altijd meerdere offertes met en vergelijk deze aan hulp betreffende onze berekeningen.

Controleer de voorwaarden betreffende de lening

Controleer de voorwaarden van de aangeboden lening:

  • Wat precies de leensom? Indien deze hoger is vervolgens u heeft aangevraagd, wees dan alert met gekoppelde verzekeringen. Check tevens indien u het geleende geld ontvangt of kunt opnemen.
  • Hoe hoog is de rente en kan dit wijzigen? Krijgt u beslist vaste rente of variabele rente? Positie de vaste rente gedurende de hele periode vast?
  • Bedenk datgene jij bij een variabele rente dus nooit weet hoeveel de maandlasten in de toekomst zullen zijn.
  • Lost u af bij de lening? Of betaalt u alleen rente betreffende de lening? Mag jullie op elk moment (extra) aflossen of betaalt u een boete bij vervroegd aflossen?
  • Welke boetes zijn er? Moet jij meer rente betalen indien u te laat betaalt? Mag u op allemaal moment (extra) aflossen of staat daar een boete met?
  • Kan de looptijd van de lening verkort ofwel verlengd belanden?
  • Welke kosten dienen u betalen? Betaalt jij voor de advisering of bemiddeling? Zijn daarginds afsluitkosten?
  • Worden er eveneens verzekeringen afgesloten? Wat zijn de kosten en baten hiervan?

Kunt u de maandlasten blijven betalen?

Kunt u de maandlasten ook bij de toekomst blijven betalen?

Verwacht u wijzigingen in de nabije toekomst, houd daar dan rekening mee aangaande u afsluiten van de lening. Gaat u binnenkort verhuizen? Is er beslist reële kans dat jij werkloos wordt? Is daar een kind op aankomst? Gaan één van jouwe kinderen binnenkort studeren en/of met kamers wonen? Bedenk in al deze situaties dat u dan maandelijks waarschijnlijk minder geld bij besteden heeft.

U kunt soms beslist verzekering afsluiten om het risico af te dekken dat u de maandlasten niet meer kunt opbrengen in geval van werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden met uw partner. Bedenk heus dat dit vaak nogal kostbare verzekeringen is aan wat u lenen er aan terug krijgt.

Looptijd en soort lening

Geld lenen kost geld. Leen daarom nooit langer dan bittere noodzaak is. Kies voor een soort lening die past bij u doel waarom u leent.

Voor het kopen van een wagen is een lening waarbij u maandelijks ook aflost een logische keuze. De auto wordt immers veel minder waard. Zorg daar dan voor dat de lening ook steeds slechter geworden wordt, het liefst minimaal gelijk aflopend. Als jullie denkt dat de wagen (nog) vijf jaar mee gaat, zorg dan datgene de lening binnen vijf jaar is afgelost.

Leent u daardoor u tijdelijk en kort extra geld nodig heeft, zorg dan dat u snel kunt aflossen. Wanneer uw nabije financiële toekomst onduidelijk is, zorg dan vooral voor flexibiliteit. Valt het tegen, dan kunt minder gaan aflossen, valt het mee, los dan versneld af.

Rentevorm

Zijn de rente vast of variabel? En als deze vast is, is die later vast voor de gehele looptijd van de lening?

Onmiddellijk op met een kwasi instaprente. Deze regelmatig lage rente is vooral bedoeld om nieuwe klanten te werven. Na de actieperiode wordt de rente heel vaak flink hoger, waarmee u voordeel vaak al vluchtig te niet werd gedaan.

Op zich is een variabele rente of instaprente niet fout. Ongetwijfeld niet als jij de flexibiliteit heeft om de lening te beheersen aflossen of oversluiten. Vervolgens kan tijdelijk profiteren met dezelfde lage rente kittig is. Maar mist de lening deze flexibiliteit juist later op met dezelfde variabele rente of instaprente.

Dezelfde vaste rente geeft meer zekerheid over de kosten betreffende de lening en alsof u die blijvend moet gaan opbrengen. U weet voorafgaand waar u betreffende toe bent.

Leen nooit teveel

Als jullie wilt voorkomen dat jullie in de schuldsanering terecht komt, hetgeen zeker genkele pretje is, leen vervolgens nooit meer dan aardig voor jij is. Er gerust niet indien de lening niet perse noodzakelijk is.

Als jij de termijnen (het maandbedrag) voor de lening – om welke reden vervolgens ook – niet meer kunt afbetalen, komt jij in een neerwaartse spiraal terecht die van kwaad tot erger gaat.

Indien u onverhoopt toch in de problemen komen, zoek dan zo snel misschien hulp door de beschadiging te beperken. Een extra lening ben dan nooit een uitkomst.

U kunt zelf berekenen wat u verantwoord maximaal kunt lenen volgens de normen betreffende de Nederlandse Vereniging van Banken, opgesteld in samenwerkingsverband met het Ministerie met Financiën, de AFM plus enkele anderen.