The Urban Dictionary van lenen

image

Tips voor geld lenen

Er zijn vanaf de WFT, economische crisis en de val van Dirk Scheringa’s DSB imperium veel veranderd wanneer het gaat om geld lenen.

Kon u voorheen onbeperkt geld lenen, bij de 1 nog meer later bij de ander, tegenwoordig zijn geld lenen lastiger later ooit en gelden daarginds strengere regels voordat banken en financieel adviseurs indien het gaat om geld lenen aan consumenten.

Een lening krijgen is lastiger geworden, maar er zijn ook goede redenen waarvoor u ongetwijfeld een lening zou moeten beheersen afsluiten. Denk betreffende het kopen van beslist nieuwe auto, kopen van inboedel na een scheiding, etc.

Hier beneden staat een reeks informatie die u kunnen helpen bij het tegenkomen van een goede lening. Behandeling deze samen met onze berekeningen. Vraag altijd meerdere offertes aan en vergelijk deze goed en kritisch.

Ga niet voor gemak

Aan gemak zit bijna altijd dezelfde (te) hoge prijs.

Sluit geen lening af bij de verkrijging van de nieuwe auto, TV of wasmachine. U kunt er zeker van is dat u dan te veel betaalt voor uw lening. Ook rood staan op uw bankrekening, creditcard en kopen op afbetaling zijn doorgaans de duurste vormen van krediet, waarbij u soms tot 10% meer rente betaalt dan op een goedkope lening.

Zelf met zoek gaan naar een goedkope lening levert meestal meer op dan goed afdingen bij de verkrijging.

Geld lenen kost geld. Bereken zelve wat de kosten met een lening zijn, plus vergelijk mogelijke leningen onderling.

Leen niet als jij spaargeld heeft

Een lening afsluiten indien u ook nog spaargeld heeft is bijna steeds onverstandig. U betaalt steeds meer rente voor jouw lening dan jij krijgt op uw spaarrekening.

Alleen als u (heel) kort geld wilt lenen kan het verstandig zijn om dit behalve sparen te doen, er gerust indien er opnamekosten alsof dezelfde boete van toepassing is als u jouwe spaargeld wilt opnemen.

Pas op voor een lage rente

Een lage rente klinkt aantrekkelijk, maar is vaak dezelfde tijdelijke aanbieding. Informeer daarom goed of de lage rente een tijdelijke aanbieding is, en wat de rentetarief gaat worden na de actieperiode.

Controleer de licentie bij de AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt regelmatig voor illegale kredietaanbieders. Controleer daarom altijd (als de kredietaanbieder genkel bekende bank is) of de kredietaanbieder een AFM-vergunning heeft.

Vergelijk aanbieders

Er is veel aanbieders van leningen. Naast allemaal banken zijn er tevens gespecialiseerde geldverstrekkers.

Deze geldverstrekkers zijn regelmatig goedkoper dan uw thuisbank, of een andere grootbank. Doordat goedkope geldverstrekkers dikwijls werken via internet plus een minder grote interne overhead hebben, kunnen zij vaak goedkopere leningen presenteren.

Maar juist wel op. Niet alle aanbieders op internet is goed. Belangstelling altijd meerdere offertes op en vergelijk deze met hulp van onze berekeningen.

Controleer de voorwaarden van de lening

Controleer de voorwaarden betreffende de aangeboden lening:

  • Wat is de leensom? Als deze hoger is dan u heeft aangevraagd, wees dan alert met gekoppelde verzekeringen. Check tevens als u het geleende geld ontvangt of kunt opnemen.
  • Hoe hoog is de rente en kan deze wijzigen? Krijgt u dezelfde vaste rente of variabele rente? Staat de vaste rente gedurende de hele periode vast?
  • Bedenk datgene jij bij een variabele rente dus nooit weet hoeveel de maandlasten in de toekomst zullen zijn.
  • Lost u af met de lening? Of betaalt u alleen rente aangaande de lening? Mag jullie op elk moment (extra) aflossen of betaalt jullie een boete bij vervroegd aflossen?
  • Welke boetes is er? Moet jij langduriger rente betalen als jullie te laat betaalt? Mag u op elk minuut (extra) aflossen of Website link staat daar een boete bij?
  • Kan de looptijd van de lening verkort alsof verlengd belanden?
  • Welke kosten moet u betalen? Betaalt jij voor de advisering of bemiddeling? Zijn daar afsluitkosten?
  • Worden er ook verzekeringen afgesloten? Wat bestaan de kosten en baten hiervan?

Is het mogelijk om de maandlasten blijven betalen?

Kunt jij de maandlasten ook boven de toekomst blijven dokken?

Verwacht jij wijzigingen in de nabije toekomst, houd alhier later rekening mee bij u afsluiten van de lening. Gaat u binnenkort verhuizen? Is er beslist reële kans dat jullie werkloos wordt? Is daar dezelfde kind op komst? Gaat één van jouwe kinderen binnenkort studeren en/of met kamers wonen? Bedenk in al deze situaties datgene u dan maandelijks waarschijnlijk minder geld erbij besteden heeft.

U kunt soms een verzekering afsluiten om u risico af te dekken dat u de maandlasten niet meer kunt opbrengen in geval betreffende werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden van uw partner. Bedenk heus dat dit vaak nogal kostbare verzekeringen is voordat wat u er aan terug krijgt.

Looptijd en geaardheid lening

Geld lenen kost geld. Leen daarom nooit langere dan bittere noodzaak is. Kies voor dezelfde soort lening die past bij het doel waarom u leent.

Voor het kopen van een wagen is een lening waarbij u maandelijks ook aflost een logische keuze. De auto wordt immers steeds minder waard. Zorg er dan voor dat de lening ook steeds slechter geworden wordt, het liefst minstens gelijk aflopend. Als jullie denkt dat de wagen (nog) vijf jaar mee gaat, zorg dan dat de lening binnen vijf jaar is afgelost.

Leent u vandaar u tijdelijk en kort extra geld nodig heeft, zorg later dat u snel kunt aflossen. Wanneer uw nabije financiële de komende tijd onduidelijk is, zorg dan vooral voordat flexibiliteit. Valt het tegen, dan kunt minder gaan aflossen, valt het mee, los later versneld af.

Rentevorm

Is de rente vast of variabel? En als deze vast is, is die vervolgens vast voor de gehele looptijd van de lening?

Juist op met een zogenaamde instaprente. Deze vaak lage rente is voornamelijk bedoeld om nieuwe klanten erbij werven. Na de actieperiode wordt de rente regelmatig flink hoger, waarmee het voordeel vaak al vluchtig te niet wordt gedaan.

Op zich is een variabele rente of instaprente niet fout. Zeker niet als jij de flexibiliteit heeft vanwege de lening te kunnen aflossen of oversluiten. Later kan tijdelijk profiteren betreffende dezelfde lage rente kittig zijn. Maar mist de lening deze flexibiliteit juist later op met dezelfde variabele rente of instaprente.

Dezelfde vaste rente geeft langduriger zekerheid over de kosten betreffende de lening en ofwel u die blijvend moet gaan opbrengen. U weet vooraf waar u betreffende toe bent.

Leen nimmer teveel

Als jij wilt gezicht dat jij in de schuldsanering terecht komt, hetgeen zeker genkel pretje is, leen vervolgens nooit langduriger dan goed voor u is. Zeker niet als de lening niet perse noodzakelijk zijn.

Als jullie de termijnen (het maandbedrag) voor de lening – om welke reden vervolgens ook – niet langduriger kunt afbetalen, komt jullie in een neerwaartse spiraal terecht die van kwaad tot erger gaat.

Indien u onverhoopt toch in de moeilijkheden komen, zoek dan zo snel misschien hulp vanwege de schade te beperken. Een extra lening is dan allesbehalve een uitkomst.

U kunt zelf berekenen wat jij verantwoord maximaal kunt lenen volgens de normen van de Nederlandse Vereniging met Banken, opgesteld in samenwerking met het Ministerie van Financiën, de AFM plus enkele anderen.